Kolberg - miasto którego nie ma

Kołobrzeg to nie tylko tętniące wczasowym życiem miasto. To także wszechobecny duch historii.

Chodząc po Kołobrzegu ocierasz się o wydarzenia z historii, zarówno nie tak odległej, jak też i tej sprzed stuleci. Koleje losu sprawiły, że miasto utraciło bezpowrotnie swoją dawną architekturę. To, co przetrwało zniszczenia, pieczołowicie odbudowano, by świadczyć materialnie o świetności grodu nad Parsętą.

Warto pokłonić się dziejom i przywołać ducha historii ...