1. Rezerwacja

Rezerwacja jest realizowana za pośrednictwem systemu HOTRES.pl
Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania opłaty rezerwacyjnej. Brak opłaty rezerwacyjnej w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
Wpłaty opłaty rezerwacyjnej należy dokonać w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia wykonania rezerwacji lub w innym, uzgodnionym indywidualnie terminie, poprzez płatności online Paynow , przelewem na rachunek: ITC MEDIA Magdalena Celej-Gołębiewska, nr konta: mBank 16 1140 2004 0000 3702 5103 6799 ( dla przelewów zagranicznych BIC/SWIFT CODE: BREXPLPWMBK ) bądź osobiście w obiekcie.
W tytule wpłaty należy wpisać numer rezerwacji oraz nazwisko, termin pobytu i numer telefonu osoby rezerwującej.

2. Anulowanie i zmiany rezerwacji

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie pod numerem: +48 501 536 359 bądź pisemnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Bezkosztowa anulacja lub zmiana rezerwacji jest możliwa do 7 dni kalendarzowych przed godziną w dniu przyjazdu. Wyjątkiem są rezerwacje grupowe dla których termin bezkosztowej anulacji lub zmiany rezerwacji wynosi 10 dni przed terminem przyjazdu. Jeżeli rezerwacja zostanie anulowana lub zmieniona po ustalonym terminie opłata rezerwacyjna nie będzie zwracana.
W przypadku anulacji Villa Park Maikuhle skontaktuje się z Gościem celem ustalenia szczegółów zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

3. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane mailowo na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
 
Zobowiązania Administratora
1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl
1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
 a) szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
 b) ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
 c) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
 d) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe
Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl

Wszystkie dane umieszczone w formularzach będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji rezerwacji. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Jesli klient wyrazi na to zgodę Villa Park Maikuhle ma prawo do wysyłania na jego adres poczty elektronicznej Newslettera oraz informacji o promocjach i nowościach w hotelu. Oczywiście przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.

5. Dane internetowego punktu handlowego

Pełna nazwa, adres siedziby głównej oraz numer NIP firmy:
ITC MEDIA Magdalena Celej-Gołębiewska, ul. Wiosenna 2, 78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-124-42-02, REGON: 331375502
Dane teleadresowe miejsca pełniącego rolę biura obsługi Klienta:
Villa Park Maikuhle
ul. Wiosenna 2, 78-100 Kołobrzeg
Tel: +48 501 536 359
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem

Operatorem systemu płatności internetowych online Paynow jest mBank. Paynow wykorzystuje szyfrowanie SSL, zapewniające ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną i gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.